Mitjans Actuals

El passat divendresFacebook va anunciar que volia prioritzar els continguts i les notícies de qualitat a la plataforma mitjançant una eina que permetrà als usuaris mesurar la credibilitat de les notícies. Facebook vol adoptar un nou rol i un nou paper en una era de desinformació plena de les anomenades fake news.

Amb la nova iniciativa s’intentarà reduir l’audiència de mitjans menys coneguts que intentin obtenir més visites amb continguts poc fiables. A més, es promouran molt més els mitjans grans i coneguts, els quals normalment mostren continguts més objectius.

En un post recent, Mark Zuckerberg, creador de Facebook va deixar clares les intencions de la seva xarxa social: “Hi ha massa sensacionalisme, desinformació i polarització al món actual. Hem decidit que si fem que l’audiència determini quins són els continguts i les fonts més creïbles aconseguirem una major objectivitat”.

Zuckerberg ha optat per aquesta mentalitat…

Ver la entrada original 270 palabras más